Giao lưu hoặc share bé sgbb mới match

dracula912

Uid: 495
Binh nhất
Mới match được 1 pé trên app, chỉ mới xem hình chưa hỏi gì thêm do bé hơi chuppy, ae nào cần inbox, không lấy phí nhưng ưu tiên giao lưu sgbb khác.

IMG_4205.jpeg


IMG_4204.jpeg
 
Top
amung
X