Góc hỏi han, xin các anh lớn chỉ bảo

Góc Tâm Sự

Uid: 16482
Binh nhì
Chuyện là hôm em đăng bài về cross dress.
Có 1 anh dô bảo sẽ train em, kiểu mỗi ngày sẽ cho 1 nhiệm vụ để từ từ thành cross dresser 100%. Thế mà nói xong cái lặn luôn k thấy nữa.
Thế nên hnay em xin phép mn chỉ giáo, ai biết cách train hay list danh sách nhiệm vụ honh 🥺
 
Top
amung
X