Mập mờ là gì ? ☺️ (Series Suy Part 2)

Thích Đâm Chọt

Uid: 1709
Thượng sĩ
Mối quan hệ của chúng ta, là chỉ cần một người im lặng, người kia sẽ không nói gì thêm. Chỉ cần một người bảo dừng thì người kia sẽ nhẹ nhàng đồng ý.
Mối quan hệ của chúng ta, là hôm nay có thể nói vô tư cùng nhau, ngày mai một trong hai có thể rời đi bất cứ lúc nào. Mà ngay cả hỏi lý do chúng ta cũng không đủ tư cách.
Mối quan hệ của chúng ta, là kiểu có thương, có nhớ, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở mức đó. Chẳng thể hứa hẹn cùng nhau bất cứ điều gì, chẳng thể vẽ nên một tương lai có nhau sau này. Chúng ta tự hiểu mối quan hệ ấy, đi được ngày nào hay ngày đó !
Mối quan hệ của chúng ta, là dù trong thâm tâm có không nỡ như thế nào, nhưng cũng gượng cười nhường người kia cho một người đến sau. Là nhìn người kia rời đi, mà đến một câu giữ lại cũng không thốt ra được.
Mối quan hệ của chúng ta, là kiểu yêu nhau ngày hôm nay, nhưng vẫn chuẩn bị tâm lý cho ngày mai xa cách. Là kiểu giây trước nói tiếng "thương" giây sau có thể là lời "tạm biệt".
Mối quan hệ của chúng ta, là chỉ có thể giữ người kia ở trong tim mình. Là năm dài tháng rộng vẫn chỉ có thể dõi theo nhau. Là không thể tiến xa hơn, là không đành lòng lùi lại.
:pepehutthuoc::pepehutthuoc::pepehutthuoc:
Đôi khi anh không nhắn tin cho em
Không có nghĩa là anh không nhớ em
Nhưng thật sự rằng với tư cách hiện tại
Nhắn nhiều có nghĩa là làm phiền em !
:pepehutthuoc::pepehutthuoc::pepehutthuoc:

IMG_20240520_171516.jpg
 
Top
amung
X