Miền Nam Some chiều mưa với anh thanh niên chịu khó

justcat

Uid: 12224
Trung sĩ
Chiều mưa tầm tã, sau mấy kèo hẹn sang miệng với nt làm xàm thì mình tính thôi dẹp luôn đi ngủ với em ny cho khỏe thì xuất hiện anh thanh niên chịu khó đi mưa với giấy khám sức khỏe, thưởng cho thanh niên chịu khó một buổi some không bao từ chiều đến tối 😁

MEITU_20240704_234040920.jpg


B612_20240704_233901_891.jpg
 
Top
amung
X